top of page
Landfill%20Management_edited.jpg

Mission: Zero Paper Waste

Business with a Mission

Wereldwijd afvalprobleem

Wereldwijd neemt de afvalproductie toe in de vorm van organisch, niet-organisch en menselijk afval. Met de huidige bevolkingsgroei zal er naar verwachting 50% meer afvalproductie zijn in 2050 ten opzichte van het jaar 2020. Dit globale probleem waar overheden zich dagelijks mee bezig houden vraagt om een duurzame oplossing om ervoor te zorgen dat de negatieve gevolgen voor het milieu en de mensheid beperkt en zelfs vermeden kunnen worden. Afvalvermindering en valorisatie moeten naar een hoger niveau worden getild en hierbij speelt Waste Management een belangrijke rol.

Wat is Waste Management?

Waste management omvat alle activiteiten waarmee je afval scheidt tot er een restant over is. Dit proces bevat het verzamelen, behandelen en transporteren van afval. Het monitoren en reguleren van dit proces is daarbij belangrijk. Vanuit afval ontstaan vaste en vloeibare stoffen of gassen. Waste Management omvat allerlei soorten afval waaronder biologisch-, industrieel- of huishoudelijk afval. Bij het verwerken staat de veiligheid van mensen, dieren en onze natuur centraal. Ook is er de laatste jaren steeds meer focus op hergebruik en recycling. Alles om de impact van reststromen zo klein mogelijk te laten zijn en zoveel mogelijk grondstoffen uit afval te halen.

Innovatief in

Waste Management 

De Verbo Group strategie

De Verbo Strategie

Het unieke concept van Verbo Group is de specialisatie in het ontzorgen van de af- en uitvalstromen van papierproducenten van gelamineerd papier, denk hierbij onder andere aan vruchtensapverpakkingen. De afvalhiërarchie binnen de Verbo Group is om de focus te leggen op afvalpreventie en -minimalisatie. Dit wordt gerealiseerd door het hergebruiken en recyclen van afval dat afkomstig is van producenten over de hele wereld. Per productielocatie wordt een lokale papierverwerker ingezet voor de verwerking van de losse materialen. De transporten worden ondersteund door middel van open-, pers-, en customer-made containers. Hierdoor worden de kosten en de uitstoot per containertransport geminimaliseerd. Op het centrale punt in Tilburg worden de diverse stromen verzameld en herverdeeld over de diverse BV's.

Unknown.jpeg

De Verbo Group oplossing 

Het speciale concept bij Verbo B.V. is om de materialen opnieuw in te zetten voor de productie van de Stucloper. Het gerecycled product wordt hergebruikt om uiteindelijk te dienen als vloerbescherming in de bouwsector. Het resultaat hiervan is dat afval niet alleen gereduceerd maar ook hergebruikt wordt. Voor de uitvalstromen van overige papierstromen die gerectificeerd zijn voor de foodbranche heeft Ppi B.V. de ultieme duurzame oplossing. Ppi zorgt ervoor dat de papierstromen een tweede kans krijgen in de foodbranche door er voeding gerelateerde artikelen van te produceren voor ondersteuning en afdekking. De opnieuw ingezette producten worden middels migratietesten gecertificeerd voordat zij de weg naar de consument voortzetten. Ipt recycling heeft als corebusiness kunststof- en papierafval een herbestemming geven. Opdrachtgevers worden afvalstromen uit handen genomen dat vervolgens het verwerkingsproces ingaat bij de machines van Ipt recycling. De kwalitatief hoogwaardige verwerking leidt tot een eindproduct dat gereed is voor nieuwe toepassingen. Door te handelen naar procedures en regelgeving wordt het milieu ontzien en heeft de opdrachtgever een zorg minder. Ten slotte is Ipt de verzamelaar, sorteerder en handelaar van de speciale soorten afval, papier en kunststoffen uit de verpakkingsindustrie. Hiermee worden producenten wereldwijd ontzorgd van wat zij claimen afval is, maar in de ogen van Verbo Group duurzaam materiaal is.  

"De Verbo Group wil in 2025 jaarlijks 100.000.000 kilo papierafval recyclen"

1997

2020

2025

Jaarlijkse hoeveelheid gerecycled papier

0 kg

70.000.000 kg

100.000.000 kg

2010

30.000.000 kg

Verbo Logo (transparant).png
bottom of page